בחזרה לרשימת המאמרים »

העבודה בקבוצה בשיטת אלכסנדר

מאת עדה תומר

בשנים האחרונות התפתחה ברחבי העולם דרך עבודה קבוצתית בשיטת אלכסנדר. העבודה בקבוצה מעצימה את הנלמד ומרחיבה את האפשרות ליישמו בתנועה היומיומית. השיעור הקבוצתי מבוסס על חמשת העקרונות של השיטה: המשתתפים לומדים להכיר את הרגליהם ואת מערכת הפיקוד הראשוני, ומפתחים יכולות השהייה ואי עשייה, מודעות לערנות התחושתית והזרמת כיוונים. במהלך השיעור, מסתובב המורה בין התלמידים, נותן את ההנחיות המתאימות לכיוון החשיבה והתנועה, ומניח את ידיו מדי פעם כדי להעביר את השקט, הרכות וחוסר המאמץ שהשיטה מכוונת אליהם.

חצבים, טל גליק תצלום: טל גליק

המורה לומד על מצבם האנטומי והתנועתי של תלמידיו דרך התבוננות נטולת מעורבות, ובונה עבורם את אופן התרגול המתאים להם ביותר. בשיטת אלכסנדר מדגישים את הייחודי לעומת המשותף באופן יציבתם ותנועתם של בני האדם, ויוצרים התייחסות אישית-פרטנית לצרכים ולבעיות השונים שכל אחד מהמשתתפים מביא איתו לשיעור. לכן, למרות שההנחיה לתנועה היא אחת, ניתנות לה פרשנויות שונות בהתאם ליכולתו של כל אדם. המורה מאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה לבטא את ייחודיותו ללא שאיפה להגיע לאחידות. לגישה זו ישנה השפעה מכרעת על הסיטואציה. היא מזמינה התנהלות גופנית ומחשבתית טבעית ונכונה, שלא מנסה להתיישר אל מול מוסכמות ודרישות חיצוניות מזיקות.

בקבוצת אלכסנדר מנוטרלים מצבי התחרות, ההשוואה והלחץ האופייניים לחברה המערבית. במקום אלה, מטופחת סביבה המתאפיינת ברגיעה, בהתעניינות ובתשומת לב אל המתרחש במרחב האישי הפנימי. באווירה הרמונית ומקבלת, צומחות בין חברי הקבוצה הכרה והתייחסות חיובית, ומאפשרות לחברי הקבוצה להשפיע האחד על השני באופן מיטיב. התנהלות בינאישית כזאת בקבוצה משרה נינוחות ומהווה השראה למערכות יחסים מחוץ לחדר הלימוד.

האינטראקציות המתפתחות בקבוצה תורמות לשינויו של הדימוי העצמי, ללימוד ולצמיחה. חלק מהשיעור בקבוצה מתקיים בזוגות או בשלשות, ובו תורמים ההתבוננות והמשוב הנקי רובד משמעותי נוסף ללימוד. היכולת לזהות ולשקף לאחר את מה שקולטות העיניים ללא ביקורת או שיפוט, מקדמת את תהליך המודעות העצמית. נושאים חשובים כמו שיווי משקל ותיאום ניתנים אז לתרגול באופן פשוט וללא מאמץ. העבודה בשיטת אלכסנדר מעלה שאלות וסוגיות רבות המבקשות בחינה. הסביבה הקבוצתית התומכת נותנת מקום לשיח ולתהליך חקירה הדדי בין המורה לתלמידים ובינם לבין עצמם, וכך מוסיפה למודעות ולהבנה.

בעקבות חוויות אלה, מתרחשים גם במרווחי הזמן שבין שיעור לשיעור שינויים בהרגלי התנועה הבלתי מודעים. ההכוונה התנועתית מתחדשת, ומאפשרת התקדמות מהירה ושחרור מכאבים ומגבלות.